• Multistage Çok Aşamalı Test Örneği

    Aşağıdaki linkte multistage çok aşamalı test örneği bulabilirsiniz. Örnek iki aşamadan ve tek panelden oluşmaktadır. Testin mekanizması routing/rotalama metoduyla oluşturulmuştur. İlk aşamada 5 soru sormaktadır. Bu aşama sonunda elde ettiği yetenek kestirimiyle kolay, orta veya zor sorulardan oluşan ikinci aşamaya yönlendirmektedir. İkinci aşamada da 5 soru bulunmaktadır. İkinci aşama sonunda Madde tepki kuramına dayalı yetenek…

  • Adaptif (Bireye Uyarlanmış) Test Örneği

    Aşağıdaki linkte bireye uyarlanmış test (Computerized Adaptive Test CAT) örneği bulabilirsiniz. İki faktörlü bir Türkçe testidir. Başlama kuralı olarak orta zorlukta bir soruyu seçmektedir. Testteki maddeler 4PL modele uygundur. Sorunun doğru veya yanlış yapılma durumuna, doğru yapılan sorunun ne kadar ayırtedici olduğuna, sorunun şansla doğru cevaplanma ihtimalinin ne kadar olduğuna ve bu soruyu çok bilgili…

  • Bloom Taksonomisine uygun soru örnekleri

    Bu yazıda iyi bir soru için uyulması gereken bazı temel kurallar hatırlatılmaya çalışılmış aynı bilginin Bloom’un taksonomisinde farklı düzeylerde nasıl ölçüldüğüne daire bir deneme yapılmıştır.