Kategori: Eğitim

  • Bloom Taksonomisine uygun soru örnekleri

    Bu yazıda iyi bir soru için uyulması gereken bazı temel kurallar hatırlatılmaya çalışılmış aynı bilginin Bloom’un taksonomisinde farklı düzeylerde nasıl ölçüldüğüne daire bir deneme yapılmıştır.

  • Rubrik Örneği

    Açık uçlu soru, sözlü sınav, proje ödevi uygulamalarında kullanılabilecek basit bir rubrik (dereceli puanlama anahtarı) örneği aşağıdaki gibi olabilir. Aşağıdaki rubrik öğrencilerden yazmaları istenen bir tez içeren edebi bir metnin değerlendirilmesiyle ilgilidir.

  • Ölçmenin Kısa Tarihi

    Ölçme ve Değerlendirme alanının ya da geniş anlamda ele alırsak psikometri’nin tarihçesi’ni yazının devamında bulabilirsiniz.