• Rubrik Örneği

    Açık uçlu soru, sözlü sınav, proje ödevi uygulamalarında kullanılabilecek basit bir rubrik (dereceli puanlama anahtarı) örneği aşağıdaki gibi olabilir. Aşağıdaki rubrik öğrencilerden yazmaları istenen bir tez içeren edebi bir metnin değerlendirilmesiyle ilgilidir.

  • Uzaktan Öğretimde Ölçme

    Dönem başlamadan önce yapılan Pandemi Günlerinde Çevrimiçi Öğrenmede Ölçme ve Değerlendirme Çalıştayını https://www.youtube.com/watch?v=8l5P_ncSx30 adresinden izleyebilirsiniz.

  • Ölçmenin Kısa Tarihi

    Ölçme ve Değerlendirme alanının ya da geniş anlamda ele alırsak psikometri’nin tarihçesi’ni yazının devamında bulabilirsiniz.